فلوروزیس دندانی چیست

فلوروزیس درواقع نوعی بیماری است که با تغییر در ظاهر سطح مینای دندان های کودکان خود را نشان می دهد. شایع ترین نوع آن بر …

پر کردن جای خالی دندان

از دست دادن دندان معمولاً در اثر پوسیدگی شدید دندان و یا صدمات حاصل از فشار و ضربه اتفاق می‌افتد. اگر چه جای خالی دندان را می‌ توان …

صنعت و معدن

صنعت و معدن

بیمار به همراه دفترچه جهت انجام درمان به کلینیک مراجعه می کند برای انجام جراحی ها و پروتزها و ارتودنسی و ایمپلنت نیاز به اخذ تاییدیه می باشد.

بیمه سایپا

بیمه سایپا

به منظور پوشش بخش اعظم هزینه در موارد بستری یا اقدامات تشخیصی ، بیمه شدگان محترم می توانند از معرفی نامه صادر شده استفاده نمایند

بانک تجارت

بانک تجارت

بیمار به همراه دفترچه جهت انجام درمان به کلینیک مراجعه می کند برای انجام جراحی ها و پروتزها و ارتودنسی و ایمپلنت نیاز به اخذ تاییدیه می باشد.

بیمه ایران

بیمه ایران

در این زیر رشته بیمه‌ای، بیمه ایران بیمه‌گر اول بیمه‌شدگان بوده و هزینه درمان ایشان را جبران می‌نماید. بر اساس این قراردادها هزینه‌های