توصیه های کلینیک مهراد در غرب تهران پس از درمان ریشه

معرفی درمان

پالپ یا مغز دندان، منطقه ای نرم در مرکز دندان می باشد. در این منطقه علاوه بر عصب، عروق خونی نیز قرار دارد. وقتی عصب دندان به دلایل مختلف دچار ضایعه می گردد، دندانپزشک برای درمان دندان، از درمان ریشه (عصب کشی) استفاده می نماید. دندانپزشک با استفاده از تزریق موضعی، دندان را بی حس کرده و پوسیدگی تاج دندان را برمی دارد، با استفاده از تجهیزات بسیار باریک به نام فایل، اعصاب و عروق خونی ریشه را خارج کرده و دیواره کانال ریشه سوهان زده می شود تا هم باقیمانده بافت عصب خارج شود و هم کانال دندان وسیع تر گردد. سپس کانال ریشه شستشو داده می شود. پس از خشک کردن کانال ریشه با مواد مخصوص کاملا پر شده و تاج دندان بازسازی می شود.

عوارض احتمالیاقدامات لازم
احساس برآمدگی دندانبراي کوتاه کردن پرکردگی احساس برآمدگی دندان به کلینیک مراجعه شود
درد دندان ممکن است تا یک ماه ادامه یابد استفاده از مسکن تجویز شده توسط دندانپزشک
عفونت دنداناستفاده از آنتی بیوتیک هاي تجویز شده توسط پزشک
شکسته شدن تاج دندانبهتر است در موارد لازم از روکش دندان استفاده شود
درد در هنگام جویدندر صورت تداوم مراجعه به دندانپزشک

مراقبت ها و ملاحظات

  • تا دو ساعت از خوردن غذاهاي سفت با دندان درمان شده خودداری شود

  • تا ۲۴ ساعت از سمت دیگر دهان، برای خوردن غذا استفاده شود.

  • آنتی بیوتیک و داروی تجویز شده توسط دندانپزشک کامل و سر ساعت استفاده شود.

  • به علت شکننده بودن دندان عصب کشی شده، احتمالا براى حفظ دندان نیاز به روکش داشته باشید، لذا قبل از روکش با احتیاط با دندان درمان شده غذا بخورید.

  • شایان ذکر است که همه درما ن هاي پزشکی با درصدي از شکست همراه است، که به علت شرایط خاص این درمان، این درصد تقریبا بالا می باشد. براي چند روز پس از اتمام درمان (میانگین ۱۰ روز) ممکن است سطح روي دندان کوتاه یا بلند به نظر برسد. بطوریکه ایجاد درد نماید. دردهاى آنى در روزهاي اولیه (۲ یا ۳ روز اول) بیشتر بوده و به صورت دردهاي خود به خود، ضربان دار و حساسیت دندان خود را نشان می دهد، پس از این مدت به تدریج کمتر شده و در نهایت کاملا از بین می رود.