توصیه های کلینیک مهراد پس از ترمیم دندان

پرکردن

معرفی درمان

دندان ها به دلایل مختلف از جمله عدم رعایت بهداشت ممکن است دچار پوسیدگی شوند. البته عوامل دیگري مانند ژنتیک، ردیف نبودن دندان ها و تغذیه نامناسب نیز در ایجاد پوسیدگی مؤثر است. زمانی که دندان ها پوسیده می شود ترکیب شیمیایی آن دچار تغییر گشته، نرم و سست می شود و محلی جهت تجمع میکروب می گردد. در صورت درمان نشدن، دندان دچار تخریب شده و از دست می رود. دندانپزشک با دریل مخصوص دندانپزشکی، نسج سالم دندان را از پوسیدگی و میکروب پاك کرده و قسمت از بین رفته را با توجه به موقعیت دندان با مواد مخصوص ترمیم می نماید. هرچه میزان از بین رفتن بافت دندان کمتر باشد، درصد موفقیت ترمیم دندان بیشتر و احتمال عود پوسیدگی آن کمتر می شود.

عوارض احتمالیاقدامات لازم
احساس بلند بودن دندان تا چند روز پس از ترمیماز وارد کردن فشار بر روي دندان ترمیم شده اجتناب کرده و جهت کوتاه نمودن پرکردگی به دندانپزشک مراجعه شود
درد و حساسیت دندان تا چند روز
طبیعی است
درد تا یک ماه پس از درمانبا توجه به احتمال التهاب عصب دندان به دندانپزشک مراجعه شود

مراقبت ها و ملاحظات

  • 1 تا 2 ساعت بعد از ترمیم چیزي خورده نشود و تا 8 ساعت با سمت دیگر دهان غذا خورده شود.

  • در ترمیم هاي همرنگ بهتر است پس از مصرف غذاهاي رنگی نظیر چاي، قهوه، شکلات ها و کشیدن سیگار به علت آنکه رنگ ها جذب پرکردگی می شود دهان را با آب شستشو داده و مسواك زده شود.

  • از خودن مواد غذایی سفت و شکننده نظیر پسته، فندق، یخ، ته دیگ، شکلات هاي سفت و آب نبات با دندان ترمیم شده خصوصا در ترمیم هاي بزرگ اجتناب کنید، زیرا باعث شکستن ترمیم یا دیواره هاي باقیمانده دندان می گردد

  • ترمیم دندان مانند هر جسم دیگري عمر مفیدي دارد. لذا براي ویزیت هاي دوره اي و احیانا نیاز به تعویض در زمان مناسب اقدام گردد.

  • دندان هاي ترمیم شده می توانند مجدداً پوسیده شوند، بنابراین رعایت بهداشت دهان و دندان نظیر مسواك زدن و استفاده از نخ دندان و مصرف کمتر مواد قندي و شیرینی الزامی است.