توصیه های کلینیک مهراد در دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی اطفال

معرفی درمان

شروع رویش دندان های شیری از 6 ماهگی می باشد. از حدود 6 سالگی افتادن دندان هاي شیري آغاز می شود و تا 12 سالگی ادامه می یابد. توجه داشته باشید که این ارقام تنها یک میانگین هستند و ممکن است از کودکی به کودك دیگر متفاوت باشد. هم زمان با رویش اولین دندان می توان از مشاوره دندانپزشک کودکان بهره مند گردید. تعداد دندان هاي شیري20 عدد و تعداد دندان هاي دائمی 32 عدد می باشد. توجه داشته باشید که یکی از مهم ترین دندان هاي هر شخص یعنی اولین کرسی دائمی در پشت آخرین کرسی شیري و بدون لق شدن و افتادن هرگونه دندانی رویش پیدا می کند. این دندان حدوداً در سن 6 سالگی رویش می یابد. توجه کنید تا آن را با دندان شیري اشتباه نگیرید.

مراقبت هاى لازم پس از رویش دندان ها

هم زمان با رویش اولین دندان به والدین توصیه می گردد که دندان ها با گاز استریل مرطوب تمیز گردد. استفاده از مسواك مربوط به هر گروه سنی نیز توصیه می گردد. مسواك زدن باید روزي دوبار (صبح و شب قبل از خواب) هر بار به مدت 3 الی 4 دقیقه انجام شود. جهت تمیزکردن سطوح بین دندانی از نخ دندان استفاده گردد. مهم ترین نکته در حفظ سلامت دندان ها رعایت اصول تغذیه سالم است. سعی کنید از مصرف نوشابه، شیرکاکائو، لواشک و موادي که به نوعی به سطح دندان می چسبند، اجتناب کنید. مصرف بیش از حد شیرینی جات و مواد قندي نیز توصیه نمی گردد.

روش هاى درمانى و مراقبت هاى لازم

در صورت احساس درد، به هیچ عنوان مراجعه به دندان پزشک را به تأخیر نیندازید، زیرا ممکن است موجب ایجاد عفونت گردد. دندانپزشک بعد از برداشت بافت پوشیده، حفره ایجاد شده را با مواد (آمالگام یا کامپوزیت) ترمیم می کند. در بعضی از موارد که وسعت پوسیدگی و شدت تخریب بافت دندان به حدي باشد که امکان ترمیم مناسب وجود نداشته باشد جهت درمان دندان از روکش فلزي استفاده می شود. در مواردي که دندان غیرقابل نگهداري و ترمیم باشد دندان از دهان خارج می شود.

مراقبت و ملاحظات

1 -فلوراید تراپی: باعث افزایش استحکام میناي دندان می گردد. فلوراید از طریق آب آشامیدنی، خمیر دندان، دهانشویه، ژل و وارنیش در دسترس قرار می گیرد. ژل و وارنیش توسط دندانپزشک در فواصل زمانی 3 تا 6 ماه (بنا به تشخیص دندانپزشک) به کودك توصیه می گردد. پس از درمان با توجه به ماده مصرفی توصیه هاي پزشک را اجرا نمایید.
2 -فیشور سیلنت: شیارهاي عمیق دندان هاي دایمی می توانند محل مناسبی براي تجمع ذرات غذایی میکروبی و ایجاد پوسیدگی باشند. براي جلوگیري از این امر می توان شیارهاي عمیق را با مواد مخصوص پوشاند تا از ورود میکروبهاي عامل پوسیدگی و ذرات موادغذایی جلوگیري کرد.

نکات قابل توجه

  • از دست دادن دندان ها به خصوص در سنین پایین، باعث اختلال در رویش دندان هاي دائمی و کمبود فضاي مورد نیاز آنها می شود. در بعضی از موارد جهت کنترل فضا، دستگاه فضا نگهدارنده به شما داده خواهد شد.

  • پس از بی حسی موضعی خصوصا در فک پایین احتمال جویده شدن لب، گونه و زبان وجود دارد. بنابراین به والدین توصیه می شود در 2 ساعت اول بعد از درمان از دادن غذا به کودك خودداري کنید

  • در ترمیم هاي همرنگ دندان، تا 24 ساعت به کودك غذاي رنگی یا نوشابه ندهید.

  • پس از کشیدن دندان، گاز استریل را در محل دندان به مدت 30 دقیقه قرار دهید و از کودك بخواهید که آب دهان خود را قورت بدهد.

  • براي حفظ سلامت دهان و دندان کودك خود، هر 6 ماه یکبار به دندانپزشکی مراجعه کنید.

رعایت بهداشت دهان و دندان را به کودکان خود آموزش دهید و برای هرگونه سوال می توانید از ما کمک بگیرید