نوشته‌ها

چگونه از پوسیدگی دندان در ارتودنسی جلوگیری کنیم

دهان‌ شویه‌ها روی سطوح دندان نشسته و از پوسیدگی دندان در دوره درمان ارتودنسی جلوگیری …

ارتودنسی

ارتودنسى را مى توان به صورت ثابت و با چسباندن قطعات کوچک فلزى و یا سرامیکى هم رنگ دندان و اتصال آن ها با سیم به یکدیگر انجام داد. اما در صورت امکان و طبق نظر دندانپزشک معالج در مواردى مى توان …