نوشته‌ها

انواع مسواک دهان

انواع مسواک دهان

مهمترین گزینه بهداشت دهان ودندان مسواک زدن می باشد.انتخاب مسواک مناسب و مسواک زدن صحیح ….

قبل صبحانه مسواک بزنیم یا بعد صبحانه

مسواک زدن و نخ دندان کشیدن قبل از خوردن صبحانه باعث می ‌شود که پلاک‌ های دندانی از دندان شما برداشته شوند و همچنین باعث می شود باکتری ‌های روی آن …

نحوه صحیح استفاده از مسواک

شيوه صحيح مسواک کردن، مهم ترين بحث در رعايت بهداشت است. چرا که اگر به صورت صحيح انجام نشود، با مسواک نزدن تفاوتی …