نوشته‌ها

OPG چیست

دندانپزشک شما می‌ تواند فاصله بین دندان‌ ها و ماده ای که برای پر کردن دندان هایتان استفاده می کند را با دقت بیشتری در عکس دندان (OPG) …