نوشته‌ها

استفاده از بریج دندان

ايده آل ترين حالت براى انجام بريج اين است كه دو دندان كنارى محل بى دندانى عصب كشى شده يا از قبل روكش شده باشند. البته همچنان تاكيد می كنيم كه بهترين راه …

دنانپزشکی خوب در غرب تهران

بریج دندان در شرایط خاص

شرایطی ممکن است وجود داشته باشد که هر دو دندان کناری root channel (عصب کشی ) شده باشد و روکش شده است و یا حتی به روکش نیاز دارد مانند …