نوشته‌ها

سیگار و آسیب های آن برای دهان و دندان

سیگار جریان خون به دهان را محدود می کند و باعث افزایش تولید باکتری می شود نه …