نوشته‌ها

بیمه سایپا

بیمه سایپا

به منظور پوشش بخش اعظم هزینه در موارد بستری یا اقدامات تشخیصی ، بیمه شدگان محترم می توانند از معرفی نامه صادر شده استفاده نمایند