نوشته‌ها

صنعت و معدن

صنعت و معدن

بیمار به همراه دفترچه جهت انجام درمان به کلینیک مراجعه می کند برای انجام جراحی ها و پروتزها و ارتودنسی و ایمپلنت نیاز به اخذ تاییدیه می باشد.