نوشته‌ها

پست و کور دندان

پست و کور دندان

یکی از درمانهای ترمیمی پس از عصب کشی پست و کور می باشد.

افزایش طول تاج دندان

افزایش طول تاج دندان برای افزایش سطح دسترسی برای ترمیم می باشد.

مواد همرنگ دندان

برای ترمیم دندان با مواد همرنگ دندان در ابتدا دندانپزشک شما دندان هایتان را معاینه و بررسی می کند و در صورت نیاز از آن ها عکس برداری …

شکستگی دندان

مینای دندان که دندان های شما را پوشش می دهد قوی ترین بافت در بدن شماست، اما باز هم ممکن است بشکند. دندان ها می توانند از جهات

ترمیم و زیبایی در غرب تهران

شروع غالب بیمارى هاى دندانى، از پوسیدگى هاست. پوسیدگى هرچند جزئى و کم، نیاز به ترمیم دارد تا بتوان از گسترش آن و حتى رسیدن آن به

مراقبت پس از پرکردن

دندان ها به دلایل مختلف از جمله عدم رعایت بهداشت ممکن است دچار پوسیدگی شوند. البته عوامل دیگری مانند ژنتیک