نوشته‌ها

چرا دندان هایمان تیر می کشد

خوردن و یا نوشیدن غذا ها و همچنین نوشابه های اسیدی مینای دندان را از بین می برد …

جراحی و کشیدن

غالبا علت کشیدن دندان، پوسیدگى بیش از حد آن، در مواردى حفظ دندان هاى مجاور و جلوگیرى از پوسیدگى دندان های مجاور و یا فشار به آن ها