نوشته‌ها

مراقبت های پس از جراحی و کشیدن دندان

دندانپزشک به دلایلی از جمله نهفته بودن دندان یا از بین رفتن کامل دندان و باقی ماندن ریشه آن در استخوان فک، ناچار به انجام جراحی دندان …