نوشته‌ها

جرمگیری دندان با اولتراسونیک

جرمگیری دندان با اولتراسونیک

یکی از مدرن ترین این متد ها جرمگیری دندان با دستگاه اولتراسونیک می باشد.

جرمگیری دندان با لیزر

جرمگیری دندان با لیزر

متد مختلفی برای جرم گیری وجود دارد. یکی از مدرن ترین این متد ها جرمگیری دندان با دستگاه لیزر می باشد.

جرمگیری دندان

جرمگیری دندان در غرب تهران پاکسازی دندان ‌ها با استفاده از ابزار های دندانپزشکی یا دستگاه …

مراقبت های پس از جرم گیری دندان

جرمی که روی دندان تشکیل می شود به مرور زمان سبب التهاب و تورم لثه شده و موجب پوسیدگی می گردد، در این مرحله با …