نوشته‌ها

جرمگیری دندان با اولتراسونیک

جرمگیری دندان با اولتراسونیک

یکی از مدرن ترین این متد ها جرمگیری دندان با دستگاه اولتراسونیک می باشد.

جرمگیری دندان با لیزر

جرمگیری دندان با لیزر

متد مختلفی برای جرم گیری وجود دارد. یکی از مدرن ترین این متد ها جرمگیری دندان با دستگاه لیزر می باشد.

جرم دندان

جرم دندان حالت سخت شده پلاک دندان می باشد. طی فرایند تشکیل جرم، باکتری های موجود در …