نوشته‌ها

از دست دادن دندان های فک بالا

شکستگی فک، به شکستگی استخوان فک یا مستقیم به خود فک اشاره دارد در حالی که فکی که از جا در رفته است باعث حرکت بخش پایینی آرواره به …