نوشته‌ها

استوماتیت

استوماتیت (Stomatitis) التهاب فراگیر در ناحیه دهان است و در واقع نوعی موکوزیت می باشد. این …