نوشته‌ها

دندان قروچه

بروکسیسم نام دیگر همان دندان قروچه یا سایش دندان ها است این سایش آنقدر شدید است که فرم دندان ها …

نایت گارد

نایت گارد به سادگی ساخته می شود در ابتدا دندانپزشک مربوطه از دندان هایتان قالب گیری می کند سپس قالب را به لابراتوار ارسال می کند در لابراتوار با استفاده از …