نوشته‌ها

دلایل زردی دهان

توجه داشته باشید که ظاهر زرد یک زبان می تواند بسیار هشدار دهنده باشد و می تواند به یک نگرانی پزشکی …

۴ مشکل دندان که ریشه در عادات اشتباه شما دارند

مشکلات دندان یعنی دردها و خونریزی هایی که گاه با تورم و گاه بدون تغییر به سراغمان می آیند، که بهتر است بدانید تمامی این دردها و مشکلات دندانی ریشه در …

عوامل موثر بر تغییر رنگ کامپوزیت ونیر

یکی از موارد مهم در ماندگاری بیشتر ترمیم های انجام شده مانند درمان کامپوزیت ونیر، ثبات رنگی آن ها می باشد. مصرف مداوم مواد غذایی و نوشیدنی و دهانشویه بدون …