نوشته‌ها

ضخامت کامپوزیت ونیر

خیلی از افراد زمان انجام درمان کامپوزیت ونیر نگران ضخامت کامپوزیت روی دندان ها هستند …