نوشته‌ها

علت های ایجاد فاصله بین دندان

شکاف یا فاصله بین دندان ها در اصطلاح دندانپزشکی به دیاستما مشهور است دیاستما یا همین فاصله معمولا بین دو …