نوشته‌ها

عوامل موثر بر تغییر رنگ کامپوزیت ونیر

یکی از موارد مهم در ماندگاری بیشتر ترمیم های انجام شده مانند درمان کامپوزیت ونیر، ثبات رنگی آن ها می باشد. مصرف مداوم مواد غذایی و نوشیدنی و دهانشویه بدون …