نوشته‌ها

مراقبت پس از درمان کامپوزیت ونیر

امروزه کامپوزیت ونیر یکی از موادی است که دردنیای دندانپزشکی بسیار پرکاربرد بوده،کامپوزیت ونیر دندان به موادی خمیری مانند می گویند که پزشک با …