نوشته‌ها

لوکوپلاکی

لوکوپلاکی یا سفید کژنه یک ضایعه سفید رنگ است که مخاط دهان را درگیر می‌کند و با کشش از بین نمی‌ رود و …