نوشته‌ها

آفت دهان چیست

آفت یک نوع زخم گرد یا بیضی شکل در ناحیه دهان می باشد که در نواحی لب، داخل گونه …