نوشته‌ها

جراحی دندان عقل در تهران

دندان عقل

دندان عقل بین سن ۱۷ تا ۲۱ سالگی درمی‌ آید. دهان یک فرد به طور معمول به راحتی ۲۸ دندان از ۳۲ دندان را در خود جای می‌ دهد. از آنجایی که دندان عقل …

جراحی و کشیدن

غالبا علت کشیدن دندان، پوسیدگى بیش از حد آن، در مواردى حفظ دندان هاى مجاور و جلوگیرى از پوسیدگى دندان های مجاور و یا فشار به آن ها