ایمپلنت فوری توسط بهترین متخصص ایمپلنت

در دندانپزشکی خوب در غرب تهران

ایمپلنت فوری چگونه انجام میشود؟

توضیحات متخصص ایمپلنت و متخصص لثه ( دکتر علی صفار )

کیسی که توسط دکتر علی صفار در مورد آن توضیح میدهند به دلیل افزایش پوسیدگی در crown دندان ها است که حتی به سطح ریشه ها هم رسیده است و به اضافه اینکه اندو های نامناسبی دارند ایمپلنت فوری میشوند در واقع این دندان ها را خارج میکنند و ایمپلنت فوری را جایگزین آن می کنند

مزیت ایمپلنت فوری چیست؟

و ایمپلنت فوری به چه شرایطی نیاز دارد؟